Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Investor Relations’ Category

Lederskifte er en krevende kommunikasjonsøvelse. I det iPhone 5 lanseres har Tim Cook og Apple bevist at verdiene etter Steve Jobs er bevart og vel så det. (mer…)

Reklamer

Read Full Post »

Et svært viktig og sentralt begrep for alle som jobber med investorrelasjoner er innsideinformasjon. Begrepet definerer om selskapet skal distribuere informasjon til markedet, hva selskapet skal distribuere til markedet og når selskapet skal gjøre det. Innsideinformasjon er – litt banalt – informasjon om et selskap som er egnet å påvirke kursen på selskapets aksjer men som ikke er kjent i markedet. Egentlig ikke så komplisert. (mer…)

Read Full Post »

Jeg strittet imot. Ville ikke skrive om temaet. Mente at siden alle andre skriver om det, så burde jeg få slippe. Jeg er ikke en motstander av sosiale medier, jeg leker med det selv titt og ofte. Problemet er at alle prater eller blogger om det.
Dermed har jeg latt være å kommentere på temaet sosiale medier og investor relations. Helt til nå…. (mer…)

Read Full Post »

Illuastrasjonsfoto_scanpix_statistikk Tidligere denne måneden kom jeg over et innlegg på bloggen til et av PR byråene som vekket min interesse. Artikkelforfatteren delte resultatene fra en spennende undersøkelse byrået nylig hadde gjennomført som viste at seks av ti selskaper leverte et kvartalsresultat som var bedre enn hva analytikerne ventet seg. Et resultatet som i seg selv ikke er spesielt overraskende, og som er i tråd med tilsvarende internasjonale undersøkelser. Imidlertid følger artikkelforfatteren opp med å spekulere i om analytikernes lave treffprosent er et resultat av analytikernes ’usikkerhet, dårlig selskapsforståelse eller et vanskelig finansmarked’. (mer…)

Read Full Post »